DEAN’S OFFICE
42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B,
e-mail: dziekan@wz.pcz.pl
telefon: 34 3250 395 / fax: 34 3613 876