Studenckie Koło Naukowe
PROMOTOR JAKOŚCI

Opiekun Koła: dr inż. Krzysztof Knop

Cel działania:
Podstawowym celem działalności Koła jest promowanie, rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej jakości poprzez aktywność członków Koła na różnych płaszczyznach. Celem Koła jest także integracja studentów z różnych kierunków studiów, w szczególności z kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na WZ oraz ich mobilizacja do ponadstandardowej aktywności.

Aktywności Koła:
Cztery zasadnicze obszary działalności Koła PJ to:
1. współpraca z przemysłem, wyjazdy do przedsiębiorstw produkcyjnych,
2. organizacja spotkań ze środowiskiem naukowym i biznesowym,
3. udział w konferencjach, sympozjach naukowych,
4. prowadzenie prac naukowo-badawczych i pisanie publikacji naukowych.

Link do strony koła z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
https://www.qpij.pl/promotor-jakosci

Dane kontaktowe:
e-mail: promotor.jakosci@wz.pcz.pl
facebook: https://www.facebook.com/Promotor-Jako%C5%9Bci-Ko%C5%82o-Naukowe-733227180190243/
siedziba koła: p. 503z, WZ