Studenckie Koło Naukowe
MENEDŻER RYZYKA

Opiekun Koła: dr hab. Anna Korombel, prof. PCz

Cel działania:
Poszerzanie wiedzy studentów na temat zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (Enterprise Risk Management – ERM), wchodzącego w zakres obowiązków nowego zawodu w Polsce – menedżera ryzyka.

Aktywności Koła:

  • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dylematy i wyzwania doskonalenia organizacjami,
  • organizacja wykładów, warsztatów i szkoleń dla studentów,
  • wydawanie gazetki SKN Menedżer ryzyka

Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 1
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 2
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 3
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 4
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 5
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 6
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 7
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 8
Gazetka SKN Menedżer Ryzyka – nr 9

Dane kontaktowe: anna.korombel@pcz.pl