Studenckie Koło Naukowe
MACROKNOW

MACROKNOW
Opiekun Koła: dr Dariusz Wielgórka

Cel działania:
Głównym celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy związanej z finansami, bankowością, rachunkowością, zarządzaniem w zakresie teoretycznym i praktycznym. Szczegółowe cele koła naukowego MacroKnow obejmują:

 • integrację środowiska studenckiego zainteresowanego zarządzaniem finansami, bankowością, rachunkowością;
 • umożliwienie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie;
 • nabywanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych dla realizacji strategicznego celu, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa;
 • propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie finansów i bankowości;
 • współpracę z kołami naukowymi Wydziału Zarządzania oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą;
 • rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej;
 • umożliwienie członkom Koła samorealizacji, zdobycie wymaganego doświadczenia, profesjonalizmu oraz dobrych rozwiązań praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, bankowości, rachunkowości;
 • poznanie praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych w Polsce.

Aktywności Koła:

 • organizacja licznych warsztatów naukowych z cyklu „Wiedza-Praktyka-Sukces” z praktykami, m.in. z ramienia GUS, NBP, ARR, ZUS, US, KNF, Centrum Prawa Bankowego czy Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu;
 • organizacja cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej łączącej wyniki badań młodych naukowców z panelami biznesowymi;
 • opracowanie i wydawanie Biuletynu Koła Naukowego MacroKnow;
 • publikowanie artykułów naukowych przez członków koła;
 • organizowanie specjalistycznych szkoleń dla członków koła;
 • udział członków koła w konkursach przedmiotowych;
 • uczestnictwo w wizytach studyjnych (ZF Centrum Finansowe, GPW itp.);
 • rozwijanie pasji finansowych i otwartość na pomysły członków koła;

Link do strony koła z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
Wszystkie nasze działania są udokumentowane na stronie facebook:
https://www.facebook.com/macroknow?fref=ts

Dane kontaktowe:
e-mail: dariusz.wielgorka@pcz.pl

Zapraszamy do lektury:
Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego „MacroKnow” nr 1/2021