Studenckie Koło Naukowe
LUDZIE BIZNESU

Opiekun Koła: dr Maciej Sobociński

Cel działania:
Do głównych celów koła należą:

  • integracja społeczności studenckiej,
  • wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu współczesnych trendów, metod i technik w zarządzaniu, a także rozwoju nowych rynków i branż, w tym tzw. branż kreatywnych oraz popularyzacja tejże wiedzy,
  • promocja Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Zarządzania i KN „Ludzie Biznesu” w otoczeniu zewnętrznym.

Aktywności Koła:
Do tej pory członkowie KN „Ludzie Biznesu” byli odpowiedzialni za organizacje konferencji cyklicznych „Wyzwania i perspektywy zarządzania w turbulentnym otoczeniu”, „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” oraz „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji”. Pomagali także przy organizacji „Wieczorów z Marketingiem”. Regularnie brali także udział w wielu konferencjach ogólnopolskich lub międzynarodowych, seminariach i szkoleniach, są także autorami licznych publikacji naukowych.

Dane kontaktowe:
e-mail: maciej.sobocinski@pcz.pl