Studenckie Koło Naukowe
LOGISTYK

Opiekun Koła: dr inż. Marta Kadłubek

Cel działania:
Koło Naukowe LOGISTYK powstało 15 czerwca 2003 r. Zrzesza studentów zainteresowanych problematyką logistyki i zarządzania logistycznego, pragnących poszerzać zakres posiadanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Głównymi celami KN LOGISTYK są:

 • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie logistyki i zarządzania logistycznego w środowisku akademickim,
 • organizacja spotkań z osobami związanymi zawodowo i naukowo z zagadnieniami logistyki i zarządzania logistycznego,
 • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorstwami oraz współpraca z nimi,
 • udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach logistycznych,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych.

Aktywności Koła:
Zajmujemy się między innymi:

 • obszarami: transportu drogowego, spedycji, magazynowania oraz zarządzania w branży TSL, poprzez organizowanie kursów szkoleniowych kończących się certyfikowanym egzaminem Wirtualnej Akademii TransEdu Firmy Trans.eu Group S.A. z Wrocławia,
 • giełdą transportową poprzez organizowanie warsztatów komputerowych z jej symulacji przy wykorzystaniu aplikacji TransEdu z udziałem Koordynatorów Wirtualnej Akademii TransEdu Firmy Trans.eu Group S.A. z Wrocławia oraz przedstawicieli firm transportowych i spedycyjnych,
 • systemami zarządzania jakością według norm ISO poprzez organizowanie szkoleń kończących się certyfikowanym egzaminem firmy TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. z Warszawy,
 • corocznie organizujemy uczestnictwo członków Koła Naukowego LOGISTYK w Ogólnopolskim Konkursie Logistycznym dla uczniów oraz studentów szkół i uczelni logistycznych – „Akademickim Turnieju TransEdu dla Młodych Logistyków”. W XI Edycji Turnieju w 2018 r. trójka członków Koła Naukowego LOGISTYK uplasowała się w rankingu 130 zwycięzców w kraju (miejsca: 19, 42 i 43),
 • organizujemy uczestnictwo członków Koła Naukowego LOGISTYK w praktykach i stażach w działalności logistycznej przedsiębiorstw z Częstochowy, Błoni pod Warszawą, Będzina, Gliwic i in.,
 • organizujemy wycieczki członków Koła Naukowego LOGISTYK do przedsiębiorstw w celu uzupełnienia i wzbogacenia wiedzy w obszarze logistyki i zarządzania logistycznego, min. do: Grupy Fachowiec Sp. z o.o. w Częstochowie w 2016 r., C-L Sp. z o.o. – Centrum Logistycznego Gliwice w Gliwicach w 2013 r., Centrum Dystrybucyjnego IKEA k/Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 r., TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w 2011 r., Grupy Żywiec S.A. w Żywcu w 2010 r., Pekaes-Mulispedytor Sp. z o.o. w Błoniach pod Warszawą w 2005 r.,
 • przygotowujemy i publikujemy artykuły naukowe z zakresu logistyki i zarządzania logistycznego,
 • uczestniczymy w Seminariach Kół Naukowych i Konferencjach Studenckich.

Pdf z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
Plakat – Załącznik 1
Plakat – Załącznik 2

Dane kontaktowe:
Dr inż. Marta Kadłubek
Katedra Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19 B, pok. 208
e-mail: martakadłubek@wp.pl