Studenckie Koło Naukowe
Innowator

INNOWATOR
Opiekun Koła: dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, prof. PCz

Cel działania:
Działania Koła pozwalają na wymianę poglądów jego członków oraz zdobywanie umiejętności praktycznych. Wszystko to w myśl zasady: „Nauka – Biznes – Samorząd’’.
Powyższe słowa ukazują, iż członkowie Koła Naukowego Innowator poprzez opracowane działania mają styczność ze światem zewnętrznym z obszaru biznesu czy lokalnego samorządu. Wszystko za pośrednictwem nawiązanych współprac. Współpraca polega na przedstawieniu praktycznych aspektów działania organizacji oraz wymianie doświadczeń podczas organizowanych cyklicznie konferencji.
Podmioty chętnie wspierające działalność Koła Naukowego Innowator to m.in.:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Katedra Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy,
 • Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni,
 • Kubacki & Broniszewski Nieruchomości Finanse Doradztwo,
 • Natur House – Centrum Dietetyczne,
 • Wkręt-met,
 • Ulbud.

Głównym celem Koła jest ukazanie wieloaspektowych zależności pomiędzy trzema sferami:
– gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Ponadto istotne okazuje się podkreślenie, iż rozwój każdej z dziedzin nie powinien odbywać się kosztem innych. Wszystko to dla ukazania koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu organizacjami na gruncie teorii i praktyki funkcjonowania współczesnych organizacji.
Obszar działań naukowych członków Koła obejmuje szerokie spektrum w szczególności:

 • udział w pracach badawczych realizowanych w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej,
 • zapoznawanie z zagadnieniami dotyczącymi roli wiedzy i innowacji w życiu społecznym i ekonomicznym człowieka,
 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z kręgu praktyków kreujących lub wdrażających innowacje,
 • organizowanie i udział w konferencjach i spotkaniach z zakresu innowacji,
 • nawiązywanie i utrwalanie kontaktów z Kołami Naukowymi Politechniki Częstochowskiej oraz innych jednostek akademickich.

Aktywności Koła:
Dość istotną aktywnością jest organizacja cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Nauka – Biznes – Samorząd. Celem konferencji jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i jednostek sektora publicznego. Przedmiotem dyskusji jest identyfikacja nowych aspektów zarządzania organizacjami biznesowymi oraz jednostkami samorządu w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. Więcej na temat konferencji: https://www.wsb.pl/chorzow/badania-i-nauka/konferencje-i-seminaria/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zrownowazony-rozwoj-w-zarzadzaniu-i-finansach-nauka-biznes

Członkowie Koła Naukowego Innowator czynnie uczestniczą w organizacji licznych konferencji naukowych, seminariów czy warsztatów. W wyniku prac Koła Naukowego opublikowano wiele publikacji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Publikacje pokonferencyjne z ubiegłych lat zaprezentowano poniżej:

Innowator-publikacje-pokonferencyjne

Dane kontaktowe:
dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, prof. PCz
e-mail: i.krawczyk-sokolowska@pcz.pl
e-mail Koła: kolo.innowator@gmail.com