Studenckie Koło Naukowe
HOMEOSTICUS

Opiekun Koła: dr Paweł Smolnik

Cel działania:
Tematyką działalności koła jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Koło naukowe będzie realizowało swoje cele zwłaszcza poprzez:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności jej zdobywania w procesie kształcenia,
 • propagowanie zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i proekologicznych postaw we współczesnym biznesie,
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach,
 • organizowanie wycieczek kół naukowych,
 • współpracę z organizacjami i kołami naukowymi Politechniki Częstochowskiej i innych uczelni,
 • nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi,
 • prelekcje członków Koła Naukowego,
 • spotkania z potencjalnymi, lokalnymi pracodawcami,
 • możliwość uzyskania certyfikatu,
 • współpracę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP) – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych przez Katedrę Innowacji i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • opublikowanie artykułów naukowych.

Aktywności Koła:

 • uczestnictwo w wykładzie „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
 • uczestnictwo w konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy w przyszłości”
 • udział w szkoleniu z zakresu „pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej”

Dane kontaktowe:
e-mail: pawel.smolnik@pcz.pl