Studenckie Koło Naukowe
BUSINESS NET

Opiekun Koła: dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz

Cel działania:
Celem Koła Naukowego jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych, adekwatnych dla ery wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, e-gospodarki.

Aktywności Koła:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania technologii informatycznych (IT) w biznesie, prowadzenia działalności biznesowej w cyberprzestrzeni, zagrożeń i niebezpieczeństw sieciowych, zapobiegania przestępczości sieciowej.
  • Prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem i w ramach Wydziału Zarządzania m.in. nad zachowaniami i preferencjami konsumentów korzystających z usług Internetowych, oczekiwaniami użytkowników Internetu w zakresie oferty form spędzania czasu wolnego, aktywności zawodowej, prowadzenia biznesu w sieci itp.
  • Prowadzenie obserwacji i badań nad informatyzacją administracji publicznej, systemów informatycznych, wdrażania i realizacji projektu e-urząd.

Link do strony koła z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
Zaplanowano w roku akademickim 2020/2021 spotkania seminaryjne z członkami Koła i kandydatami na członków, poświęcone możliwościom biznesowym w Internecie w czasie pandemii, badaniom nad jakością zdalnego świadczenia usług publicznych, świadczeniem zatrudnienia w formie telepracy.
Spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 14.00 w pokoju wirtualnym pod linkiem https://telco.pcz.pl/b/bog-mwk-cty

Dane kontaktowe:
e-mail: boguslawa.ziolkowska@pcz.pl