Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości
BUCHALTER

BUCHALTER
Opiekun Koła: dr inż. Izabela Turek – adiunkt w Instytucie Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Cel działania:
Głównym celem działania SKN „Buchalter” jest szerzenie wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunkowości, wpajanie etycznych postaw wykonywania zawodu księgowego oraz biegłego rewidenta, a także śledzenie zmian z zakresy rachunkowości i podatków. Ważnym aspektem działania Koła jest podkreślania powiązania rachunkowości z zarządzaniem jednostkami.

Aktywności Koła:
1) Od 2011 roku Koło Buchalter organizuje konferencje naukowe, na których są prezentowane najnowsze badania z zakresu teorii i praktyki rachunkowości. Konferencje kierowane są do Studentów, nie tylko będących członkami Koła, ale również wszystkich innych osób, które są zainteresowane tematyką rachunkowości. Szczególnie cenna jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń praktyków rachunkowości – przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy są zapraszani na Konferencje.
2) Uczestnictwo w konkursach rachunkowości jak:

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i Podatków – Warszawa,
  • Konferencja Naukowa SIGMA MARATON – Łódź,
  • Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości Progress Accounting Competition – Łódź.

3) Organizacja szkoleń – Szkolenie z programu „Płatnik 10.02”.

Dane kontaktowe: izabela.turek@pcz.pl