Studenci Wydziału Zarządzania rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności praktyczne, biorąc aktywny udział w działalności wielu kół naukowych i organizacji młodzieżowych.

ANALITYK SAMORZĄDOWY
BANKOWIEC XXI WIEKU
BEZPIECZNY KRĄG
BUCHALTER
BUSINESS NET
ERASMUS+MANAGER
HOMEOSTICUS
Incoterms
INNOWATOR
INTELIGENTNA ORGANIZACJA
Koło Naukowe TNOiK
LOGISTYK
LUDZIE BIZNESU
MACROKNOW
MENEDŻER
MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI
MENEDŻER RYZYKA
PROMOTOR JAKOŚCI
Równoważnik
SKN “FaMa” Business Leaders Club