Koło Naukowe Promotor Jakości działa na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
od 2003 roku. Celem działalności Koła jest promowanie, rozwijanie i pogłębianie
wiedzy z zakresu szeroko pojętej jakości oraz jej współzależności z różnymi obszarami
i aspektami życia oraz działalności człowieka, w szczególności z działalnością produkcyjną
i usługową, poprzez aktywność jej członków na różnych płaszczyznach. Cztery kolory w logu symbolizują cztery zasadnicze obszary działalności Koła Naukowego Promotor
Jakości, tj.: 1.Współpraca z przemysłem, wyjazdy do przedsiębiorstw produkcyjnych, 2.Organizacja spotkań ze środowiskiem naukowym i biznesowym, 3.Udział w konferencjach, sympozjach naukowych. prelekcjach i warsztatach, 4. Pisanie publikacji naukowych.
W ramach działalności Koła jego Członkowie mają możliwość:
– zwiedzania i poznawania specyfiki produkcji w różnych zakładach produkcyjnych (organizowane są wycieczki m.in. do zakładów Fiata, Opla, Volkswagena, Huty Szkła, Browarów Tyskich, Browarów w Żywcu),
– realizowania case-study, rozwiązywania praktycznych problemów produkcyjnych w zakładach produkcyjnych i przez to zdobywania cennego doświadczenia,
– uczestnictwa w prelekcjach, warsztatach, m.in. z zakresu lean manufacturing, six sigma, metod doskonalenia produkcji i jakości, rozwoju osobistego prowadzonych przez ekspertów z przemysłu i biznesu,
– uczestnictwa w konferencjach, sympozjach naukowych organizowanych przez Katedrę Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, tj.: Quality Production Improvement (Zaborze koło Myszkowa, czerwiec), Bezpieczeństwo Systemu: Człowiek – Obiekt techniczny – Otoczenie
(Zakopane, grudzień), także w innych wydarzeniach (współ-)organizowanych przez Katedrę a odbywających się na Wydziale Zarządzania (np. Światowe Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy; seminarium Bezpieczna praca dziś i jutro),
– współpracy z innymi kołami działającymi na Wydziale Zarządzania (kursy, szkolenia, wykłady, seminaria, …),
– udziału w konferencjach zagranicznych, tj. np. SEMDOK, Transcom (Słowacja),
– pisania pierwszych artykułów naukowych pod opieką merytoryczną pracowników naukowych KIPiB. Patronat medialny nad Kołem Naukowym sprawuje czasopismo „Archiwum Wiedzy Inżynierskiej”,
– udziału w kursach na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy (Koło Naukowe
współpracuje z Biurem „SYSTEM” Sp. J. w Częstochowie, który prowadzi kursy związane z w.w. zagadnieniami).
Opiekunem koła Naukowego jest dr inż. Krzysztof Knop. Osoby (studenci, doktoranci), tudzież instytucje (przedstawiciele firm) zainteresowane działalnością Koła oraz współpracą zapraszamy
do kontaktu poprzez e-mail: promotor.jakosci@wz.pcz.pl, telefonicznie: 34 3250 367 lub poprzez bezpośrednią wizytę w siedzibie koła: p. 503z, Wydział Zarządzania PCz.