W ramach Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Ludzie Biznesu, którego opiekunem jest dr Katarzyna Łukasik. Działalność Koła koncentruje się na współczesnych problemach zarządzania przedsiębiorstwem, jak i na możliwościach jego rozwoju. Dotychczasowym efektem działalności Koła jest organizacja pięciu ogólnopolskich i dwóch międzynarodowych  konferencji naukowych, jak i uczestnictwo w konferencjach pozauczelnianych. Tematy cyklicznie organizowanych konferencji to: „Wyzwania i perspektywy zarządzania  w turbulentnym otoczeniu”, „Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania” oraz „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji”. W/w konferencje, dały członkom Koła możliwość publikacji licznych artykułów naukowych, których są autorami lub współautorami.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do nas. Zapisy u opiekuna koła dr Katarzyny Łukasik