Na spotkaniach Koła Naukowego Buchalter przeprowadzane są wykłady i dyskusje z osobami związanymi z praktyką rachunkowości, wykraczające swą tematyką poza program studiów z zakresu rachunkowości.

Od 2011 roku Koło Buchalter organizuje konferencje naukowe, na których są prezentowane najnowsze badania z zakresu teorii i praktyki rachunkowości. Konferencje kierowane są do Studentów, nie tylko będących członkami Koła, ale również wszystkich innych osób, które są zainteresowane tematyką rachunkowości. Szczególnie cenna jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń praktyków rachunkowości – przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy są zapraszani na Konferencje.
Opiekun koła: dr inż. Izabela Turek – adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości