1. Szkolenie BHP i PPOŻ
Pracownicy Wydziału Zarządzania posiadają szeroki dostęp do informacji z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.pcz.pl/pl/content/dzial-bezpieczenstwa-pracy

2. Program Erasmus +
Współpraca z Uczelniami partnerskimi stwarza możliwość wyjazdu pracowników Wydziału Zarządzania do zaprzyjaźnionych zagranicznych placówek naukowych w celu poszerzania umiejętności dydaktycznych.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://pcz.pl/erasmus/erasmus-plus-2014/erasmus-rof-polish-staff

3. Współczesne wyzwania dydaktyki – doskonalenie stylu pracy nauczyciela akademickiego
Kadrze młodych nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania stwarza się możliwość doskonalenia swoich kompetencji dydaktycznych. Warsztaty dydaktyczne odbywają się cyklicznie, dając możliwość ich uczestnikom, zapoznania się z najnowszymi trendami wykorzystywanymi w dydaktyce szkolnictwa wyższego.

I warsztaty dydaktyczne
II warsztaty dydaktyczne
III warsztaty dydaktyczne
IV warsztaty dydaktyczne
V warsztaty dydaktyczne
VI warsztaty dydaktyczne
VII warsztaty dydaktyczne