PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNICZYCH

 

1. Szkolenie BHP i PPOŻ
Pracownicy Wydziału Zarządzania posiadają szeroki dostęp do informacji z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
http://www.pcz.pl/pl/content/inspektorat-bhp oraz http://www.pcz.pl/pl/content/ochrona-ppoz-i-ewakuacja 

2. Program Erasmus +
Współpraca z Uczelniami partnerskimi stwarza możliwość wyjazdu pracowników Wydziału Zarządzania do zaprzyjaźnionych zagranicznych placówek naukowych w celu poszerzania umiejętności dydaktycznych.
Więcej informacji: http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-rof-polish-staff

3. OKO-PCz: Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Częstochowskiej
Funkcjonująca platforma e-learningowa Politechniki Częstochowskiej – Moodle, umożliwia pracownikom Wydziału Zarządzania prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej. Doświadczona kadra prowadzi odpowiednie szkolenia z zakresu obsługi platformy i tworzenia kursów.
Szczegółowych informacji udziela dr inż. Dariusz Dudek – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania PCz ds. e-learningu.
Oficjalna strona platformy: http://e-learning.pcz.pl/

4. Współczesne wyzwania dydaktyki – doskonalenie stylu pracy nauczyciela akademickiego.

Kadrze młodych nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania stwarza się możliwość doskonalenia swoich kompetencji dydaktycznych. Warsztaty dydaktyczne odbywają się cyklicznie, dając możliwość ich uczestnikom, zapoznania się z najnowszymi trendami wykorzystywanymi w dydaktyce szkolnictwa wyższego.

Semestr letni 2016/2017

I warsztaty dydaktyczne – Metodyka pracy nauczyciela akademickiego cz.1
Liczba spotkań: 1
Czas spotkań: 5 x 45min (godzina: 8.15 – 12:45)
Terminy spotkań: czwartek – 27.04.2017
Liczba uczestników: 20 osób
Forma warsztatów: stacjonarne, sala B5
Prowadzący: dr Joanna Gajda
Forma zaliczenia: przeprowadzenie zająć
Zakres tematyczny:
1. Rola pytań w edukacji. Kształtowanie umiejętności zadawania pytań wymagających wysokiego poziomu myślenia.
2. Analiza stylów uczenia się. Obliczanie własnego wzoru uczenia się.
3. Aktywizujące metody nauczania.

Semestr letni 2016/2017

II warsztaty dydaktyczne – Rola komunikacji w pracy nauczyciela akademickiego
Liczba spotkań: 1
Czas spotkań: 5 x 45min (godzina: 8.15 – 12:45)
Terminy spotkań: czwartek – 11.05.2017
Liczba uczestników: 20 osób
Forma warsztatów: stacjonarne, sala B5
Prowadzący: dr Krzysztof Niewiadomski
Forma zaliczenia: krótki wykład
Zakres tematyczny:
1. Różne sposoby komunikacji interpersonalnej.
2. Mowa ciała.
3. Komunikacja werbalna.
4. Komunikacja medialna.
5. Bariery komunikacyjne.
6. Empatyczne słuchanie.
7. Asertywność w komunikacji.
8. Osobowość a komunikacja.
9. Manipulacje w komunikacji.
10. Najczęściej występujące błędy w komunikacji.

Semestr zimowy 2017/2018

III warsztaty dydaktyczne – Zastosowanie elementów coachingu w pracy nauczyciela akademickiego
Liczba spotkań: 1
Czas spotkań: 2 x 45min (godzina: 10.00 – 12:00)
Terminy spotkań: poniedziałek – 29.01.2018r.
Liczba uczestników: 20 osób
Forma warsztatów: stacjonarne, sala WZ-2
Prowadzący: Artur Marszał
Zakres tematyczny:
1. Wyjaśnienie pojęcia coachingu
2. Wykorzystanie coachingu w edukacji
3. Zasady stosowania pytań otwartych
4. Praca w grupach oraz zasady ich tworzenia
5. Sposoby facylitacji
6. Rozwiązywanie zadanego problemu – praca wspólna

 

Semestr letni 2017/2018

IV warsztaty dydaktyczne – Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych pracowników szkół wyższych
Liczba spotkań: 1
Czas spotkań:  6 godzin (godzina: 08.30 – 14:30)
Terminy spotkań:  21.06.2018r.
Liczba uczestników:  15 osób
Forma warsztatów:  stacjonarne, sala 211z
Prowadzący:  Beata Janiczek-Lasota
Zakres tematyczny:  Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności wykorzystania metod aktywnych w pracy wykładowcy akademickiego.

1.Na czym polega praca z grupą metodami aktywnymi?
a)jak uczą się osoby dorosłe?
b)style uczenia się,
c)cykl Kolba,
d)analiza najczęściej popełnianych błędów.

2.Techniki aktywizacji grupy
a)zarządzanie energią – metody podnoszące energię, zaangażowanie i zainteresowanie grupy,
b)uczenie poprzez aktywność i działanie,
c)wybór najskuteczniejszej techniki w zależności od formy zajęć, tematu i grupy,
d)przygotowanie materiałów do zajęć prowadzonych metodami aktywnymi,
e)mocne strony i zagrożenia poszczególnych metod aktywnych.

3.Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykładowcy w prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi:
a)wpływ komunikacji niewerbalnej wykładowcy na poziom energii w grupie,
b)spójność pomiędzy komunikacją werbalną a niewerbalną

4.Trening umiejętności stosowania metod aktywnych.

5.Planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w praktykę zawodową.

 

Semestr letni 2018/2019

V warsztaty dydaktyczne – E-learning jako aktywna metoda wykorzystywana w pracy nauczyciela akademickiego

Liczba spotkań:          1

Czas spotkań:             2 x 45min (godzina: 10:00 – 12:00)

Terminy spotkań:        środa – 20.02.2019

Liczba uczestników:   nieograniczona (osoby, które ukończyły szkolenie z e-learningu)

Forma warsztatów:     stacjonarne, sala WZ-1

Prowadzący:               Wydziałowa Komisja ds. e-learningu

Zakres tematyczny:

  • Dokumentacja i procedury prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie e-learningowym na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
  • Dobre praktyki projektowania kursów – na co zwrócić uwagę przy tworzeniu własnych kurów e-learningowych.
  • Przegląd niezbędnych narzędzi do skutecznej i efektywnej realizacji celów dydaktycznych.
  • Prezentacja przykładowych kursów, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.