W związku ze zmianą wytycznych (Zarządzenie nr 90/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017r) dotyczących przechowywania prac zaliczeniowych/egzaminacyjnych, od roku akademickiego 2017/2018 obowiązują druki do opisu paczki.

Do pobrania:
KARTA MAGAZYNOWANIA – pusty szablon
KARTA MAGAZYNOWANIA – wzór prawidłowo wypełnionej karty magazynowania.

Prace należy składać w szczelnie zapakowany sposób oraz opisane zgodnie ze wzorem druku w następujący sposób:

  • wypełniamy szablon – Karta magazynowania – dla każdego przedmiotu
  • plik z wszystkimi kartami magazynowania w wersji elektronicznej przesyłamy na adres: magazyn@wz.pcz.pl z sugerowanym dniem ich osobistego złożenia
  • czekamy na informację zwrotną, w której przesłany zostanie nasz plik z nadanym numerem akt i datą złożenia prac do magazynu – drukujemy
  • wydrukowane karty (3 sztuki dla każdego przedmiotu) wraz z zapakowanymi pracami przynosimy do magazynu

Uwaga:

  • prace w wersji elektronicznej, należy nagrać na płytę CD/DVD, i składać w zaklejonej kopercie z dołączoną kartą magazynową

Zastrzega się prawo do odmowy przyjęcia paczki, gdy:

  • zostaną błędnie opisane
  • zostaną opisane na nieaktualnym wzorcu karty magazynowania
  • bez wcześniejszego zgłoszenia paczki drogą elektroniczną na ww. adres email