Skład Rady Programowej Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2020/2021

1. Dr inż. Elżbieta Wysłocka, prof. PCz
2. Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
3. Dr Anna Bazan-Bulanda
4. Dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz
5. Dr inż. Marcin Zawada
6. Dr inż. Renata Biadacz
7. Dr inż. Joanna Tabor
8. Dr inż. Robert Sałek
9. Dr Anna Wiśniewska-Sałek
10. Dr inż. Edyta Kulej-Dudek
11. Dr Agnieszka Ociepa-Kubicka
12. Mgr Justyna Urbańska
13. Joanna Suszczyk – zarządzanie
14. Michał Wanot – turystyka i rekreacja
15. Sandra Kokot – logistyka
16. Agata Anderko – bezpieczeństwo i higiena pracy
17. Mateusz Tatar – finanse i rachunkowość
18. Marcelina Otręba – zarządzanie jakością i produkcją
19. Natalia Albrychiewicz – design i zarządzanie projektami
20. Paweł Kopytowski – angielski język biznesu