Domy studenckie – Miasteczko akademickie

Politechnika Częstochowska dysponuje ponad 1900 miejscami w trzech domach studenckich, tj.:

  • DS nr 2 Bliźniak, ul. Akademicka 5,
  • DS nr 5 Maluch, ul. Dekabrystów 26/30,
  • DS nr 7 Herkules, ul. Sowińskiego 40/48.

Zakwaterowanie studentów

Studenci Politechniki Częstochowskiej mogą ubiegać się o miejsca w DS. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Starając się o miejsce w Domu Studenckim należy:

Opłaty za miejsce w Domu Studenta

Dział Domów Studenckich – telefon: (034) 325-02-62
e-mail: ajoachymiak@adm.pcz.czest.pl
adres: 42-200 Częstochowa
ul. Dekabrystów 26/30, pokój 9
Dom Studenta “Bliźniak” tel. (034) 325-04-72,
Dom Studenta “Maluch” tel. (034) 325-02-33,
Dom Studenta “Herkules” tel. (034) 325-04-95