ECOLABNET-2

ECOLABNET to sieć dostawców usług w zakresie ekoinnowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych

(Network of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs)

Project #R077 ECOLABNET of Interreg Baltic Sea Region

O projekcie

Projekt ECOLABNET jest finansowany w znaczącej części (1,8 mln €) z programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w ramach priorytetu Innowacja. Całkowity budżet projektu wynosi 2,25 mln €. Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r.

Cel projektu

Misją projektu ECOLABNET jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pośredniczącymi oraz grupą małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji ekoinnowacyjnych rozwiązań. Utworzona sieć ma oferować swoją specjalistyczną wiedzę, głównie poprzez wykorzystanie potencjału drzemiącego po stronie instytucji naukowo-badawczych, które oprócz swoistego know-how posiadają zazwyczaj stosowną infrastrukturę, która mogłaby służyć małym i średnim przedsiębiorstwom na etapie przygotowywania ekoinnowacyjnych rozwiązań. Tworzona sieć to także rozwijanie umiejętności prowadzenia aktywnego dialogu i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ecolabnet to rozwiązanie na brak profesjonalnej sieci dla świadczenia usług doradczych w zakresie rozwoju ekoproduktów dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego. To także zwiększenie dostępu do wiedzy z zastosowaniem nowych produktów oraz usług, potencjał do komercjalizacji rozwiązań pochodzących ze strony instytucji naukowo-badawczych oraz wspieranie konkurencyjności po stronie małych i średnich przedsiębiorców.

Działania podjęte w ramach sieci dostawców usług dla innowacji ekologicznych MSP w sektorze produkcyjnym mają na celu ograniczanie luki technologicznej polskich przedsiębiorstw MŚP. Są ukierunkowane na udzielanie porad, stymulowanie oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie wdrażania rozwiązań ekoinnowacyjnych, opartych na nowoczesnych materiałach oraz nowych technologii produkcyjnych, w tym druku 3D. Propagowane rozwiązania uwzględniają aspekty środowiskowe, które są niezbędne do spełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Główna uwaga jest koncentrowana na rozwiązaniach ekoinnowacyjnych pozwalających na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Działania te zostały poprzedzone oceną obecnego potencjału MSP w regionie i ich potrzeb w zakresie innowacji ekologicznych.

Wymierną wartością jest opracowane i wdrożenie repozytorium usług ekoinnowacyjnych dedykowanych dla europejskich MSP, przede wszystkim w regionie Morza Bałtyckiego.

Partnerzy realizujący projekt

Podstawowe konsorcjum partnerów realizujących projekt tworzy jedenaście instytucji z sześciu krajów regionu Morza Bałtyckiego. Są to instytucje reprezentujące środowisko naukowo-badawcze, małych i średnich przedsiębiorców oraz biznesowe organizacje pośredniczące. Dodatkowo projekt wspiera 15 partnerów stowarzyszonych. Koordynatorem projektu jest VAMK Ltd. University of Applied Sciences Design Centre MUOVA (Finlandia). Ze strony naszego kraju w projekcie udział bierze Politechnika Częstochowska z interdyscyplinarnym zespołem stworzonym z pracowników Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Zarządzania. Budżet przewidziany na zadania polskiej grupy wynosi ponad 206 tys. €.

Koordynator projektu

VAMK Ltd. University of Applied Sciences Design Centre MUOVA, Finlandia

Partnerzy projektu

VAMK Ltd. University of Applied Sciences (Muova), Finlandia
Kaunas University of Technology (KTU), Litwa
University of Tartu (UTartu), Estonia
Czestochowa University of Technology (CUT), Polska
VIA University College (VIA), Dania
Vilnius University (VU), Litwa
Centria University of Applied Sciences Ltd (Centria), Finlandia
Labsamera MB, Litwa
Estrotech Ltd, Estonia
Lithuanian Business Confederation, Litwa
Sustainable Innovation Ltd, Szwecja

Współpraca z sektorem MŚP

ECOLABNET-strona-PCz-ver-2

Zachęcamy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do kontaktu. Obecność w sieci ECOLABNET to możliwość wparcia przez liderów danej branży, instytucje biznesowe, jak również jednostki naukowo-badawcze zlokalizowane w krajach Regionu Morza Bałtyckiego.

Kontakt

prof. Izabela Majchrzak-Kucęba
telefon: +48 34 3250933
e-mail: izabela.majchrzak-kuceba@pcz.pl | izak@is.pcz.pl

Baner-ECOLABNET-PCz v2