Politechnika Częstochowska to największa techniczna szkoła wyższa w regionie częstochowskim. To także ważny ośrodek naukowy współpracujący z wieloma instytucjami i przemysłem w kraju i za granicą.

Wydział Zarządzania dysponuje nowoczesną infrastrukturą naukowo-dydaktyczną, dostosowaną także do potrzeb osób niepełnosprawnych. W jej skład wchodzą m.in.: laboratoria, pracownie komputerowe, sale wykładowe ze sprzętem audiowizualnym, biblioteka. Obecnie na naszym Wydziale kształci się ponad 2500 studentów na 8 kierunkach w języku polskim i 3 w języku angielskim.