Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Instytut  Naukowy Finansów i Rachunkowości Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Katedra Zarządzania

PI Instytut Badań Regionalnych  im M.I. Doliszniego NAN Ukrainy

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

IX Międzynarodowej Konferencji Naukowe
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ  W ZARZĄDZANIU I FINANSACH
NAUKA –BIZNES –SAMORZĄD perspektywa ”COVID-19”
17.06.2020

Celem  konferencji  jest dyskusja  i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i jednostek sektora publicznego. Przedmiotem dyskusji jest identyfikacja nowych aspektów zarządzania organizacjami biznesowymi oraz jednostkami samorządu w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju realizowanej w warunkach „COVID-19″.

Termin zgłoszenia na konferencję upływa 31.05.2020 r.

Konferencja odbędzie się w całości podczas spotkania online, zarejestrowani uczestnicy otrzymają indywidualne łącze do platformy ZOOM.

Szczegółowe informację znajdą Państwo w ulotce konferencyjnej (link).

https://www.wsb.pl/chorzow/badania-i-nauka/konferencje-i-seminaria/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zrownowazony-rozwoj-w-zarzadzaniu-i-finansach-nauka-biznes

Zachęcamy do udziału w Konferencji.