Wydział Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
na temat:
„Zarządzanie procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach”
Ostrava – 31styczeń-01luty 2019r.

Adres sekretariatu Konferencji

Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19B

Tel 34/3250389 / 309
e-mail: katarzyna.brendzel-skowera@wz.pcz.pl
mariusz.mucha@wz.pcz.pl

Więcej informacji