„Na Wydziale Zarządzania rusza projekt ZONAS – Zorganizowani na starcie”. Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i innowacyjności uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat”. Pierwsze spotkanie już 7 grudnia 2018.
Więcej informacji na www.zonas.wz.pcz.pl