W związku ze zmianą przepisów dotyczących wystawiania faktur przez Sekcję Finansową Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, za usługi edukacyjne (Polecenie Rektora nr 77/2018 z dnia 20.07.2018r), informujemy, iż osoby ubiegające się o wystawienie faktury potwierdzającej wpłatę czesnego, muszą wypełnić wniosek o wystawienie faktury, który znajduje się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania w zakładce informacje dla studentów. W/w wniosek w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu należy dostarczyć do Sekcji Finansowej p. 417z.
Jednocześnie informujemy, że tracą moc umowy zawierane z zakładami pracy o przejęciu długu za usługi edukacyjne.