Zapraszamy na wykład branżowy studentów/-ki Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia IV i VI semestru kierunku Turystyka i Rekreacja

“Zarządzanie hotelem oparte na autentyczności”

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy (załączniki nr 1 do regulaminu) w formie elektronicznej (skan) należy przesłać na adres mailowy koordynatora wydziałowego projektu ZPRPCz dr inż. Marcina Zawady: marcin.zawada@wz.pcz.pl