ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr. Piotra Błasiaka
które odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 roku o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału pok.210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Bezpieczeństwo przepływu informacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych”

Opiekun naukowy:
dr hab. inż. Joanna Nowakowska – Grunt prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Maśloch
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie