ZAPROSZENIE

na seminarium doktorskie

mgr. Pawła Zielińskiego

które odbędzie się

w piątek 6 lipca 2018 roku o godz. 830

w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania

Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

 

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:

„Strategie funkcjonalne w zarządzaniu holdingiem międzynarodowym”

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur

                                                            Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy: dr Sylwia Łęgowik-Świącik

                                                            Politechnika Częstochowska