ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Artura Sierpińskiego
które odbędzie się
w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku o godz. 1300
w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie w zakresie obsługi finansowo-księgowej wykorzystującej współczesne techniki i technologie komunikacyjne”

Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. in. Leszek Kiełtyka.
Politechnika Częstochowska 

Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Dariusz Wielgórka
Politechnika Częstochowska