DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zawiadamiają o
PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
Mgr inż. Bernarda Mazura
Obrona odbędzie się 22 października (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 10:00 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:
„Nowe zarządzanie publiczne a procesy obsługi klienta w administracji skarbowej”

Promotor:

Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Częstochowska

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jan Stachowicz
Akademia Wojsk Lądowych

Dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek prof. PŚ
Politechnika Śląska

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Streszczenie dysertacji oraz recenzje w przedmiotowym przewodzie dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod adresem www.wz.pcz.pl w zakładce stopnie i tytuły naukowe.

Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz