DZIEKAN  I  RADA  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZAWIADAMIAJĄ O PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr Anny Budzik
Obrona odbędzie się 7 listopada (środa) 2018 roku o godzinie 10:00 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie transportem zwierząt w aspekcie zrównoważonego rozwoju”

Promotor:
Dr hab. Agata Mesjasz – Lech prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Recenzenci:
Dr hab. Artur Świerczek prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz prof. PCz
Politechnika Częstochowa

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Dorota Jelonek prof. PCz