W imieniu ORGANIZATORA OLIMPIADY: Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej,

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej

zaprasza studentów I, II oraz III-go stopnia do wzięcia udziału w tegorocznej
Olimpiadzie Języka Angielskiego.

Zgodnie z kalendarium ustalonym przez organizatora Olimpiady,

termin ZAPISÓW upływa 15 LUTEGO

Wszystkie osoby zainteresowane, również osoby, które ukończyły już kurs angielskiego
zapisują się poprzez platformę e-learningową PCZ
,
w kursie SJO – XXII OLIMPIADA-ZAPISY
proszę kliknąć w poniższy link:
https://moodle.pcz.pl/course/view.php?id=3939

ELIMINACJE PISEMNE I ETAPU w formie testu ONLINE
odbędą się w dniu:
12 marca 2021 r. (piątek) w godzinach 16:30-18:30

Regulamin XXII Olimpiady Języka Angielskiego jest dostępny na stronie organizatora:
//www.clc.put.poznan.pl/PL-H56/xxii-olimpiada-jezyka-angielskiego.html

Na w/w stronie można również zapoznać się z kalendarium Olimpiady, zagadnieniami na część ustną II etapu oraz z polecaną literaturą. Znajdują się tam również przykładowe testy olimpiad z lat poprzednich.

W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorami Olimpiady w PCZ:
mgr Joanną Pabjańczyk-Musialską (j.pabjanczyk-musialska@pcz.pl) oraz
mgr. Marianem Gałkowskim (marian.galkowski@pcz.pl)