dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania

 

dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
Kierownik dyscypliny naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości

 

dr inż. Elżbieta Wysłocka, prof. PCz
Kierownik dydaktyczny

 

dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz
Kierownik ds. rozwoju

 

dr Anna Bazan-Bulanda
Zastępca kierownika dydaktycznego

 

dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz
Koordynator dyscypliny naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości