dr hab. Helena Kościelniak

Stanowisko: Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Profesor uczelni     

Pokój służbowy: 310z
Telefon:034 3250 346
E-mail: helena.koscielniak@pcz.pl

 

 

 

dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska

Stanowisko: Z-ca Kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Profesor uczelni
Pokój służbowy: 310z
Telefon: 034 3250 346
E-mail: b.skowron-grabowska@pcz.pl 

 

 

 

Paweł Nowodziński

dr hab. inż. Paweł Nowodziński

Stanowisko: Profesor uczelni
Pokój służbowy: 311z
Telefon: 034 3250 397
E-mail: pawel.nowodzinski@pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Magdalena Mrozik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: magdalena.mrozik@pcz.pl

 

 

dr inż. Sylwia Gostkowska-Dźwig

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: s.gostkowska-dzwig@pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Ewa Kempa

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 77/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail: ewa.kempa@pcz.pl

 

 

 

 

dr Katarzyna Olejniczak-Szuster

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: k.olejniczak-szuster@pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Anna Rybak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 77/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail: anna.rybak@pcz.pl

 

 

dr Katarzyna Łukasik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 311z
Telefon: 034 3250 397
E-mail: katarzyna.lukasik@pcz.pl

 

dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 44/DS4
Telefon: 034 3250 389
E-mail: k.brendzel-skowera@pcz.pl

 

 

 

 

dr inż. Agnieszka Puto

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 44/DS4
Telefon: 034 3250 389
E-mail: agnieszka.puto@pcz.pl

 

 

 

 

 

dr Maciej Sobociński

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 97/DS4
Telefon: 034 3250 302
E-mail: maciej.sobocinski@pcz.pl

 

 

 

dr Tomasz Szczepanik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 97/DS4
Telefon: 034 3250 302
E-mail: tomasz.szczepanik@pcz.pl

 

 

 

 

dr Iga Kott

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 203z
Telefon: 034 3250 276
E-mail: iga.kott@pcz.pl

 

 

 

 

 

dr inż. Wioletta Skibińska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 203z
Telefon: 034 3250 276
E-mail: wioletta.skibinska@pcz.pl

 

 

 

 

 

dr inż. Monika Ciszewska

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 207
Telefon: 034 3250 275
E-mail: monika.strzelczyk@wz.pcz.pl

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Sukiennik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 203z

Telefon: 034 3250 276
E-mail: katarzyna.sukiennik@pcz.pl

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Łęgowik-Małolepsza

dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza

 

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 85 /DS4

Telefon: 034 3250 361
E-mail: m.legowik-malolepsza@pcz.pl