KATEDRA FINANSÓW, BANKOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI

Stanowisko

Tytuł /stopień

Lp.

Nazwisko
i imię

Kierownik,
profesor

prof.
dr hab.

1

Chluska Jolanta

Z-cy
Kierownika, prof. uczelni

dr hab.

2

Łęgowik-Świącik Sylwia

dr
hab. inż.

3

Wójcik-Mazur
Agnieszka

Prof. uczelni

dr
hab. inż.

4

Grabowska  Marlena

dr hab.

5

Krawczyk-Sokołowska Izabela

dr hab. inż.

6

Otola Iwona

Adiunkt

badawczo-dydaktyczny

dr inż.

7

Biadacz Renata

dr inż.

8

Budzik Tomasz

dr

9

Budzik-Nowodzińska Iwetta

dr inż.

10

Chudzicki
Mariusz

dr

11

Kokot-Stępień
Patrycja

dr

12

Krawczyk Patrycja

dr inż.

13

Kuraś Małgorzata

dr

14

Łukomska-Szarek
Justyna

dr

15

Ostraszewska
Zuzanna

dr inż.

16

Rybicka Karolina

dr

17

Stachera-Włodarczyk
Sylwia

dr

18

Stępień Marcin

dr

19

Szczepaniak
Waldemar

dr

20

Szymczyk Katarzyna

dr inż.

21

Turek Izabela

dr

22

Tylec Agnieszka

dr inż.

23

Wielgórka
Dariusz

dr inż.

24

Włodarska-Zoła Lidia

dr inż.

25

Wysłocka
Elżbieta

Adiunkt
dydaktyczny

dr inż.

26

Kowalska Sylwia

dr inż.

27

Rubik Jolanta