Opiekunem Koła naukowego “Macroknow”
jest dr inż. Dariusza Wielgórka

Koło naukowe „Macroknow” powstało 15-11-2010 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy związanej z finansami i bankowością w zakresie teoretycznym i praktycznym. Wśród zadań jakie stawia sobie koło „Macroknow” jest stworzenie studentom możliwości uczestnictwa w praktycznych ćwiczeniach, rozwiązywanie case’ów, poznanie środowiska biznesowego i zdobycie cennych doświadczeń. W szczególności celami
działalności Koła są:

■integracja środowiska studenckiego zainteresowanego zarządzaniem finansami i bankowością;
■umożliwienie członkom Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie;
■nabywanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych dla realizacji strategicznego celu, jakim jest
maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz w procesie decyzyjnym
współczesnego przedsiębiorstwa;
■propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie finansów i bankowości;
■współpraca z kołami naukowymi Wydziału Zarządzania oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą;
■rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i
pracy zespołowej;
■umożliwienie członkom Koła samorealizacji,
zdobycie wymaganego doświadczenia, profesjonalizmu oraz dobrych
rozwiązań praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw;
■poznanie praktyki funkcjonowania banków w Polsce.
Koło naukowe „Macroknow” realizuje cele poprzez:
■cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom dotyczącym
problematyki z zakresu finansów i bankowości;
■ współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i badawczymi Katedry Finansów,
Bankowości i Rachunkowości Zarządczej;
■organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych finansom i bankowości związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty;
■prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Na forum Koła prowadzone są dyskusje na temat istotnych problemów finansowo – gospodarczych Polski i Europy. Koło „Macroknow” ma ambicję stać się organizacją, której działalność zwiększać będzie atrakcyjność studiowania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i stanie się trwałym elementem krajobrazu akademickiego.

Koło wspierać będzie studentów Wydziału aby dzięki stałemu podnoszeniu swoich kwalifikacji dobrze służyli w przyszłości społecznościom, firmom i organizacjom.

Koło MacroKnow jest głównym organizatorem przy współudziale m.in.

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Raiffesien Bank Polska SA:

– Konferencji Naukowej “Problemy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych – teoria i praktyka” 28-05-2014

– Konferencji Naukowej “Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania organizacjami” 21-05-2015 Celem tych konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń praktycznych dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych.

 

Dołącz do nas również Facebooku www.facebook.com/macroknow

link do Nr 4 – gazetki SKN “MacroKnow”

link do Nr 3 – gazetki SKN “MacroKnow”

link do Nr 2 – gazetki SKN “MacroKnow”

link do Nr 1 – gazetki SKN “MacroKnow”