Koło Naukowe INNOWATOR działa od 28 maja 2008 roku.
Celem Koła jest między innymi:
• udział w pracach badawczych realizowanych w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej,
• zapoznawanie z zagadnieniami dotyczącymi roli wiedzy i innowacji w życiu społecznym i ekonomicznym człowieka,
• organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z kręgu praktyków kreujących lub wdrażających innowacje,
• organizowanie i udział w konferencjach i spotkaniach z zakresu innowacji,
• nawiązywanie i utrwalanie kontaktów z Kołami Naukowymi Politechniki Częstochowskiej oraz innych jednostek akademickich.

Opiekunem Koła jest dr Izabela Krawczyk- Sokołowska