Siedzą od lewej / Sitting from the left: dr Marcin Stępień, dr inż. Elżbieta Wysłocka, dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute), dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz (dyrektor Instytutu / Director of the Institute), prof. dr hab. Alfreda Zachorowska, dr hab. Izabela Krawczyk prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute), dr Agnieszka Wójcik-Mazur. Stoją od lewej / Standing from the left: mgr Monika Kapler, dr Seweryn Cichoń, dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Izabela Turek, dr inż. Małgorzata Kuraś, dr Patrycja Krawczyk, mgr Luiza Piersiala, dr Patrycja Kokot-Stępień, dr inż. Lidia Włodarska-Zoła, dr Justyna Łukomska-Szarek, dr Iwetta Budzik-Nowodzińska, dr inż. Renata Biadacz, dr inż. Karolina Rybicka, dr Zuzanna Ostraszewska, dr inż. Jolanta Rubik, dr inż. Sylwia Kowalska, dr Tomasz Budzik, dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza, dr Agnieszka Tylec, dr Waldemar Szczepaniak, dr Sylwia Łęgowik-Świącik, dr inż. Dariusz Wielgórka, mgr Rafał Chłąd

Siedzą od lewej / Sitting from the left: dr Marcin Stępień,
dr inż. Elżbieta Wysłocka,
dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz,
prof. dr hab. Jolanta Chluska (dyrektor Katedry / Director of the Institute),
prof. dr hab. Alfreda Zachorowska (obecnie na emeryturze), dr hab. Izabela Krawczyk prof. PCz
dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur prof. PCz
(zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute)
.
Stoją od lewej / Standing from the left: mgr Monika Kapler, dr Seweryn Cichoń, dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Izabela Turek, dr inż. Małgorzata Kuraś, dr Patrycja Krawczyk, mgr Luiza Piersiala, dr Patrycja Kokot-Stępień, dr inż. Lidia Włodarska-Zoła, dr Justyna Łukomska-Szarek, dr Iwetta Budzik-Nowodzińska, dr inż. Renata Biadacz, dr inż. Karolina Rybicka, dr Zuzanna Ostraszewska, dr inż. Jolanta Rubik, dr inż. Sylwia Kowalska, dr inż. Tomasz Budzik, dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
, dr Agnieszka Tylec, dr Waldemar Szczepaniak, dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute) , dr inż. Dariusz Wielgórka, mgr Rafał Chłąd

Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości w obecnym kształcie istnieje od 2015 roku. W roku 1997, czyli roku powstania Wydziału Zarządzania, funkcjonowały Katedra Rachunkowości i Katedra Finansów i Bankowości. Pierwszym kierownikiem Katedry Rachunkowości był w latach 1997-1999 prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin – współzałożyciel i dziekan Wydziału Zarządzania, autorytet w dziedzinie historii i teorii rachunkowości, natomiast kierownikiem Katedry Finansów i Bankowości była dr hab. Alfreda Zachorowska prof. PCz – autorytet w dziedzinie finansów.

W latach 1999-2002 Katedra Rachunkowości stanowiła część Katedry Mikroekonomii, Inwestycji i Rachunkowości pod kierownictwem dr. hab. Eugeniusza Sitka prof. PCz, a od roku 2003 weszła w skład Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości. W 2013 roku kierownikiem Katedry została Prof. dr hab. Jolanta Chluska, która od roku 2015 pełni funkcję dyrektora Katedry.

Kierunek badań naukowych pracowników obejmuje w szczególności: finansowe aspekty inwestycji i ich efektywność, szeroko pojętej rachunkowości w odniesieniu do rynków globalnych i lokalnych,

Badania naukowe prowadzone są także w pięciu kołach naukowych: „Analityk samorządowy”, „Bankowiec XXI wieku”, „Buchalter”, „Innowator”, a także „MacroKnow”.

Realizowana przez Katedrę działalność dydaktyczna skupia się głównie na kierunku studiów finanse i rachunkowość. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z gospodarką finansową i rachunkowością podmiotów, zdefiniowanych przez pryzmat rynkowego i publicznego systemu finansowego, identyfikacją oraz kalkulacją parametrów finansowych, z uwzględnieniem uwarunkowań podejmowanych decyzji zarządczych. Pracownicy Katedry FBiR prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych: rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz zarządzanie nieruchomościami w sektorze publicznym.

Pracownicy Katedry uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, co skutkuje współpracą z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce oraz z uczelniami zagranicznymi, m.in.: we Freibergu, w Sao Paulo, Kijowie, Bratysławie, Preszowie, Koszycach, Ostrawie, Jekaterynburgu, Dniepropietrowsku.