Władze Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości:

  • dr hab. Anna Korombel prof. PCz

Kierownik Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Pokój służbowy: 32/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: anna.korombel@wz.pcz.pl

  • dr Olga Ławińska

Zastępca Kierownika Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 31/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: olga.lawinska@wz.pcz.pl