Koła naukowe:

Przy Katedrze działają Studenckie Koła Naukowe:

  • Studenckie Koło Naukowe Bezpieczny Krąg – opiekun dr Bogna Konodyba-Rorat
  • Studenckie Koło Naukowe FaMa Business Leaders Club – opiekunowie dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka, dr inż. Monika Sipa
  • Studenckie Koło Naukowe Menedżer Nieruchomości  -opiekun dr hab. Małgorzata Okręglicka prof. PCz
  • Studenckie Koło Naukowe Menedżer Ryzyka – opiekun  dr hab. Anna Korombel prof. PCz
  • Studenckie Koło Naukowe RÓWNOWAŻNIK – opiekun dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik prof. PCz
  • Studenckie Koło Naukowe TNOiK działające przy WZ PCZ – opiekun dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik prof. PCz