Pracownicy Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości:

 • dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik prof. PCz

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Pokój służbowy: 56/4

Telefon: 034 3250 475

E-mail służbowy: anna.lemanska-majdzik@wz.pcz.pl

 • dr hab. Małgorzata Okręglicka prof. PCz

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny

Pokój służbowy: 56/4

Telefon: 034 3250 475

E-mail służbowy: malgorzata.okreglicka@wz.pcz.pl

 • dr inż. Ewa Bień

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 91/4

Telefon: 034 3250 641

E-mail służbowy: ewa.bien@pcz.pl

 • dr inż. Iwona Gorzeń – Mitka

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 92/4

Telefon: 034 3250 642

E-mail służbowy: iwona.gorzen-mitka@wz.pcz.pl

 • dr Bogna Konodyba – Rorat

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 91/4

Telefon: 034 3250 641

E-mail służbowy: bogna.konodyba-rorat@wz.pcz.pl

 • dr inż. Piotr Kuraś

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 23/4

Telefon: 034 3250 392

E-mail służbowy: piotr.kuras@wz.pcz.pl

 • dr  inż. Anna Poskart

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 23/4

Telefon: 34 3250 392

E-mail służbowy: anna.poskart@pcz.pl

 • dr inż. Monika Sipa

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 92/4

Telefon: 034 3250 642

E-mail służbowy: monika.sipa@wz.pcz.pl

 • dr Marcin Sitek

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 31/4

Telefon: 034 3250 447

E-mail służbowy: marcin.sitek@wz.pcz.pl

 • dr inż. Andrzej Skibiński

Stanowisko: adiunkt

Pokój służbowy: 59/4

Telefon: 34 3250 477

E-mail służbowy: andrzej.skibinski@wz.pcz.pl

 • dr  Marta Szczepańczyk

Stanowisko: Adiunkt

Pokój służbowy: 23/4

Telefon: 34 3250 392

E-mail służbowy: marta.wloka@pcz.pl

 • mgr inż. Mateusz Bajor

Stanowisko: asystent

Pokój służbowy: 59/4

Telefon: 034 3250 477

E-mail służbowy: mateusz.bajor@wz.pcz.pl

 • mgr Monika Kapler

Stanowisko: asystent

Pokój służbowy: 90/4

Telefon: 034 3250 640

E-mail służbowy: monika.kapler@wz.pcz.pl

Anna Padlowska

 • mgr Anna Padlowska

Stanowisko: asystent

Pokój służbowy: 90/4

Telefon: 034 3250 640

E-mail służbowy: anna.padlowska@wz.pcz.pl