Katedra Ekonometrii i Statystyki
Kierownik Katedry
dr hab. Marek Szajt, prof. PCz
Zastępca Kierownika
dr inż. Marcin Zawada
Biuro Obsługi Katedry
Mgr Anna Dziubka
tel. +48 343250 351
e-mail: anna.dziubka@wz.pcz.pl
pok. 37 DS4
Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Kierownik Katedry
dr hab. Anna Korombel, prof. PCz
Zastępca Kierownika
dr Olga Ławińska
Biuro Obsługi Katedry
Mgr Anna Dziubka
tel. +48 343250 351
e-mail: anna.dziubka@wz.pcz.pl
pok. 37 DS4
Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jolanta Chluska
Zastępcy Kierownika
dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz
dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
mgr Magdalena Bugaj
tel. +48 343250 212
e-mail: magdalena.bugaj@wz.pcz.pl
pok. 414
Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Zastępca Kierownika
dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
lic. Sylwia Orowicz
tel. +48 343250 212
e-mail: sylwia.orowicz@wz.pcz.pl
pok. 414
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Dorota Jelonek
Zastępca Kierownika
dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
Mgr Anna Dziubka
tel. +48 343250 351
e-mail: anna.dziubka@wz.pcz.pl
pok. 37 DS4
Katedra Innowacji i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz
Zastępca Kierownika
dr hab. Oksana Seroka-Stolka, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
Mgr Olha Romaniv
tel. +48 343250 351
e-mail: olha.romaniv@wz.pcz.pl
pok. 37 DS4
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz
Zastępcy Kierownika
dr hab. inż. Janusz Grabara, prof. PCz
dr hab. inż. Piotr Tomski, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
mgr Magdalena Bugaj
tel. +48 343250 212
e-mail: magdalena.bugaj@wz.pcz.pl
pok. 414
Katedra Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCz
Zastępcy Kierownika
dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
dr inż. Aneta Pachura
Biuro Obsługi Katedry
lic. Sylwia Orowicz
tel. +48 343250 212
e-mail: sylwia.orowicz@wz.pcz.pl
pok. 414
Katedra Marketingu
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Arnold Pabian
Zastępca Kierownika
dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
Mgr Olha Romaniv
tel. +48 343250 351
e-mail: olha.romaniv@wz.pcz.pl
pok. 37 DS4
Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Felicjan Bylok
Zastępcy Kierownika
dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. PCz
dr Leszek Cichobłaziński
Biuro Obsługi Katedry
Mgr Olha Romaniv
tel. +48 343250 351
e-mail: olha.romaniv@wz.pcz.pl
pok. 37 DS4
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierownik Katedry
dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz
Zastępca Kierownika
dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz
Biuro Obsługi Katedry
lic. Sylwia Orowicz
tel. +48 343250 212
e-mail: sylwia.orowicz@wz.pcz.pl
pok. 414