Biuro Dziekana
e-mail: dziekan@wz.pcz.pl
Mgr inż. Joanna Krawczyk

– Kierownik Biura Dziekana

Mgr Agata Zasempa

– Asystent Kierownika Biura Dziekana

e-mail: joanna.krawczyk@pcz.pl

tel. +48 343250 395

e-mail: agata.zasempa@pcz.pl

tel. +48 343250 395

pok. 101

 

pok. 101

 

Inwentaryzacja
Martyna Foltyńska

 

mgr Agnieszka Skrzypczak

 

e-mail: martyna.foltynska@pcz.pl

tel. +48 343250 396

e-mail: agnieszka.skrzypczak@pcz.pl

tel. +48 343250 396

pok. 501

 

pok. 501

 

Biuro Obsługi Katedr
mgr Magdalena Bugaj

 

mgr Olha Romaniv

 

mgr Anna Dziubka

 

lic. Sylwia Orowicz

 

e-mail: magdalena.bugaj@pcz.pl

tel. +48 343250 212

e-mail olha.romaniv@pcz.pl

tel. +48 343250 351

e-mail: anna.dziubka@pcz.pl

tel. +48 343250 351

e-mail: sylwia.orowicz@pcz.pl

tel. +48 343250 212

pok. 414

 

pok. 37 DS4

 

pok. 37 DS4

 

pok. 414

Biuro Obsługi Dyscypliny Naukowej
e-mail: bod_wz@pcz.pl
mgr Agnieszka Majewska

 

mgr Barbara Olszewska

 

e-mail: agnieszka.majewska@pcz.pl

tel. +48 343250 874

e-mail: barbara.olszewska@pcz.pl

tel. +48 343250 874

pok. 114

 

pok. 114

Sekcja finansowa
mgr Ewa Kubiak

– Kierownik

mgr Agnieszka Trzepizur

 

mgr inż. Justyna Grabowska

 

mgr inż. Marta Mucha

 

mgr inż. Katarzyna Walentek

 

mgr Beata Walczyk

 

mgr inż. Ewa Dudzińska

e-mail: ewa.kubiak@pcz.pl

tel. +48 343250 340

e-mail: agnieszka.trzepizur@pcz.pl

tel. +48 343250 334

e-mail: justyna.grabowska@pcz.pl

tel. +48 343250 334

e-mail: marta.mucha@pcz.pl

tel. +48 343250 334

e-mail: katarzyna.walentek@pcz.pl

tel. +48 343250 310

e-mail: beata.walczyk@pcz.pl

tel. +48 343250 310

e-mail: ewa.dudzinska@pcz.pl

tel. +48 343250 310

pok. 417

 

pok. 417

 

pok. 417

 

pok. 417

 

pok. 106

 

pok. 106

 

pok. 106