Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Katedra Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Katedra Marketingu
Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu
Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Katedra  Innowacji i Systemów  Zarządzania Bezpieczeństwem
Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania