Wniosek wydawniczy.doc  

Wniosek wydawniczy.pdf   

 

Oświadczenie Autora artykułu.doc  

Oświadczenie Autora artykułu.pdf  

 

Author’s Copyright Transfer Statement.doc  

Author’s Copyright Transfer Statement.pdf  

 

Oświadczenie Autora monografii.doc  

Oświadczenie Autora monografii.pdf  

 

Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).doc  

Author’s Copyright Transfer Statement (Monograph).pdf  

 

Wymogi edytorskie.doc  

Wymogi edytorskie.pdf  

 

Editorial Requirements.doc  

Editorial Requirements.pdf  

 

Druk recenzji.doc  

Druk recenzji.pdf  

 

Logo Wydziału Zarządzania  

Szablon publikacji naukowej  

Wymogi graficzne