Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jest jednostką organizacyjną Wydziału ujętą w jego strukturze oraz podlegającą bezpośrednio Dziekanowi. Od początku swej działalności realizuje misję wydawania publikacji naukowych i „druku na żądanie”, wciąż dynamicznie rozwijając ofertę wydawniczą. Do zadań Wydawnictwa należy przygotowywanie publikacji naukowych do druku: korekta językowa, korekta techniczna, opracowanie graficzne oraz druk i oprawa.

Coraz obszerniejsze plany wydawnicze obejmują corocznie kilkadziesiąt pozycji stanowiących szerokie spektrum problematyki
naukowo-badawczej, jaką zajmuje się kadra naukowa Wydziału. Są to głównie monografie, podręczniki i czasopisma oraz materiały będące spuścizną licznych konferencji naukowych – krajowych i międzynarodowych.

W siedzibie Wydawnictwa (budynek DS-4 przy al. Armii Krajowej 36 B, pok. 3) prowadzony jest punkt sprzedaży publikacji wydziałowych
i podręczników akademickich. Dystrybucja książek odbywa się również drogą internetową. Realizowana jest wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej oraz Jagiellońskiej, jak i do pozostałych bibliotek. Wykaz dostępnych tytułów umieszczony
jest w Internecie.

Wydawnictwo obsługuje wszelkie przedsięwzięcia związane z poligrafią, jak tworzenie własnych i realizacja gotowych projektów graficznych
o charakterze naukowym, dydaktycznym, albumowym lub informacyjnym. Techniczne możliwości Wydawnictwa pozwalają na realizację obszernej gamy takich projektów, gdyż dysponuje ono nowoczesnymi urządzeniami poligraficznymi o szerokim zakresie formatowania.