Szanowni Państwo

Mając na uwadze potrzebę współpracy między przedstawicielami nauki i biznesu, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przygotował specjalną ofertę dla przemysłu. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału oferują swoje usługi badawcze, konsultingowe i szkoleniowe w obszarze różnych specjalności naukowych oraz zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Zachęcamyy do zapoznania się z propozycją usług (pełna treść w załączniku) i ewentualny kontakt.

Wydział Zarządzania jest otwarty na różne formy współpracy z biznesem w sferze nauki oraz edukacji. Organizuje szkolenia i studia podyplomowe. Jego wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów świadczy usługi badawcze i konsultingowe oraz wykonuje ekspertyzy dla podmiotów gospodarczych. Wydział oferuje biznesowi najlepszych, wyselekcjonowanych absolwentów na stanowiska kierownicze. Okazją do zapoznania się z kandydatami jest umożliwienie im odbycia praktyk w firmach.

Każdego roku na Wydziale organizowanych jest od kilku do kilkunastu konferencji międzynarodowych i krajowych. Ich tematyka obejmuje prezentację najnowszych trendów oraz rozwiązań w różnych sferach współczesnego biznesu. Poświęca się je także rozwiązywaniu bieżących problemów operacyjnych, taktycznych i strategicznych, na które natrafiają firmy w swojej działalności. Zaproszenia na konferencje kierowane są nie tylko do uczelni, lecz również do przedsiębiorstw, banków, jednostek samorządowych oraz innego rodzaju organizacji.

Wydział Zarządzania może organizować sympozja, konferencje i seminaria wspólnie z firmami krajowymi oraz zagranicznymi. Jego atutem w tej sferze jest duże i nowoczesne zaplecze konferencyjne oraz wieloletnie doświadczenia w organizacji tego typu imprez.

Wydział Zarządzania realizuje program p.t.: Ludzie wielkiego biznesu w środowisku akademickim. Prezesi oraz dyrektorzy największych polskich oraz zagranicznych koncernów spotykają się ze studentami i pracownikami Wydziału, dzieląc się swoimi doświadczeniami z zakresu zarządzania. Dzięki tego rodzaju spotkaniom Wydział dysponuje szczególnym i bardzo cennym zasobem wiedzy na temat funkcjonowania wielkiego biznesu.

Przedsiębiorstwa mają możliwość aktywnego wsparcia polskiej nauki poprzez sponsoring bazy dydaktyczno-naukowej, wyposażenia, wydawnictw, konferencji, seminariów, wystaw oraz innego rodzaju ważnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych realizowanych przez Wydział Zarządzania.