Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieodpłatnych warsztatów (Informator), pokazów oraz wykładów skierowanych do uczniów. Zajęcia adresowane są do uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia realizowane przez pracowników Wydziału Zarządzania to zajęcia od nr 080 do nr 100 👉 Informator

Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje tematyczne zajęć, które nie są ujęte w informatorze.

Propozycję miejsca, terminu i godziny spotkania prosimy ustalać telefonicznie lub drogą mailową z Kierownikiem ds. rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab inż. Marleną Grabowską prof PCz 👉 e-mail: marlena.grabowska@wz.pcz.pl  tel. 604 215 519

lub Koordynatorem ds. kontaktu z otoczeniem edukacyjnym dr inż. Katarzyną Brendzel-Skowera 👉 e-mail: katarzyna.brendzel-skowera@wz.pcz.pl  tel. 691 05 22 77

Zapraszamy