W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło zacieśnienie współpracy w zakresie badań i rozwoju pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami wyższymi. Misją naukowo-badawczą Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jest tworzenie utylitarnych rozwiązań, opartych na teorii, dotyczących współczesnych wyzwań organizacyjnych, zarządczych i inżynierskich, które mogą być wdrażane w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług dla biznesu. Jesteśmy otwarci na propozycje z Państwa strony, które pozwolą przygotować oraz dostosować zakres i formę usług do Państwa potrzeb.

Oferta dla biznesu