Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w dniu 18.10.2018r. organizują na Wydziale Zarządzania coroczną konferencję naukową “Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach”. Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w załączniku – Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach. Serdecznie zapraszamy.