Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Wydziału Zarządzania

oraz

Koła Naukowe
MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI
RÓWNOWAŻNIK
MENEDŻER RYZYKA
TNOiK przy WZ PCZ

zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję

Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami
w dobie przemysłu 4.0

Wydział Zarządzania
22 października 2020 r., godz. 9.00

ONLINE

Konferencja organizowana będzie w wirtualnym pokoju:
https://telco.pcz.pl/b/mal-d2j-kdd
Kod dostępu: 235884

Plakat Konferencji